හැමෝම ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය ගැන කියවන විකාර කතා අහන්න එපා. මෙන්න ඇත්ත විස්තරය

Tuesday 24 April 2018
65 Views

බල්ලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ වනාන්තරයේ වාසය කළ හෙයින් ටයිල් කළ පොළොවේ නිදාගන්නට සැරසුණද ඊට පෙර වට

Read more

ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හා සිම්පත පිළිබඳ දැනගත යුතු කරුණු 7ක්

Tuesday 24 April 2018
109 Views

01 ඔබේ සිම්පත ඔබ නමින් ලියාපදිංචිද? ඔබ විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන සිම්පත තමන් නමින් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. තමා ළඟ ඇති සිම්පත කවුරුන් නමින් ලියාපදිංචිව

Read more

උදේම අවදි වෙන එක මරණවා වගේ වැඩක්ද ? එහෙනම් මෙන්න මේ දේවල් කරලා බලන්න

Tuesday 24 April 2018
78 Views

උදෑසන අවදිවීම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා ඔබ දන්නවාද? උදෑසන තමයි අපේ කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක්ම වැඩි වෙලාව. ලොව සාර්ථකත්වයට පත් පුද්ගලයින් හැම කෙනෙක්ම වගේ පුරද්දක් විදියට උදෑසනම

Read more