හැමෝම ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය ගැන කියවන විකාර කතා අහන්න එපා. මෙන්න ඇත්ත විස්තරය

Tuesday 24 April 2018
86 Views

බල්ලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ වනාන්තරයේ වාසය කළ හෙයින් ටයිල් කළ පොළොවේ නිදාගන්නට සැරසුණද ඊට පෙර වට

Read more

ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හා සිම්පත පිළිබඳ දැනගත යුතු කරුණු 7ක්

Tuesday 24 April 2018
139 Views

01 ඔබේ සිම්පත ඔබ නමින් ලියාපදිංචිද? ඔබ විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන සිම්පත තමන් නමින් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. තමා ළඟ ඇති සිම්පත කවුරුන් නමින් ලියාපදිංචිව

Read more

උදේම අවදි වෙන එක මරණවා වගේ වැඩක්ද ? එහෙනම් මෙන්න මේ දේවල් කරලා බලන්න

Tuesday 24 April 2018
106 Views

උදෑසන අවදිවීම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා ඔබ දන්නවාද? උදෑසන තමයි අපේ කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක්ම වැඩි වෙලාව. ලොව සාර්ථකත්වයට පත් පුද්ගලයින් හැම කෙනෙක්ම වගේ පුරද්දක් විදියට උදෑසනම

Read more

මේ දේවල් ගැන හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව නම් කවදාවත් කවදාවත් රත්තරං ගන්න එපා

Tuesday 24 April 2018
96 Views

“ඇයි රත්තරං ඔච්චර ගණන්?” කියලා කොල්ලන්ට අහන්න සිද්ධ වුණාට තාත්තලා නම් “රත්තරං දුවේ මගේ රත්තරං දුවේ” කියලා බොහොම ආදරයෙන් තමයි දූලාට කථා කරන්නේ. ඉතින්, දූලා

Read more